top of page

Záruční doba


Na zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců na závady výrobního charakteru. V případě, že záruka poskytovaná výrobcem je delší, než zákonná záruka, platí delší záruční doba. Posuzování vad zboží je podle platných právních předpisů, norem a ustanovení, které nejsou v rozporu s platným právním řádem České republiky.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Doklad o koupi slouží zároveň jako záruční list pro pozdější možnou reklamaci.

Záruční lhůta se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (jako např. odření, poškrábání, přetržení nebo jiné mechanické poškození). Práva ze záruky lze uplatnit pouze na závady výrobního charakteru. Za vady zapříčiněné přepravcem nenese prodávající odpovědnost.

Uplatnění reklamace


Reklamaci můžete uplatnit písemně e-mailem na pejsackovoshop@gmail.com. Do e-mailu uveďte: číslo objednávky, důvod reklamace, vaše jméno, adresu, email, telefonní číslo a doklad o úhradě. Do přílohy e-mailu vložte fotografie, ze kterých je patrný důvod reklamace.

 

V souladu s právními předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena opravou zboží, výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny zboží nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění.

bottom of page